Projecten

Dijker & Neerincx

De website van Dijker & Neerincx, grafisch ontwerpers BNO. Het gaat om een online portfolio. In nauw overleg met de opdrachtgever realiseerde Simons-Design deze presentatie. Binnen een vast stramien worden met de beelden uit verschillende projecten steeds nieuwe combinaties opgebouwd. Hierdoor ontstaat een levendige kennismaking met dit ontwerpbureau.